| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Rakennusalan työturvallisuuskilpailun voitto Jyväskylään

Harjun peruskorjaustyömaa Jyväskylässä voitti talonrakennusalan valtakunnallisen ”Turvallisuus alkaa minusta” -työturvallisuuskilpailun. Työmaalla ei sattunut kilpailuvuoden aikana yhtään työtapaturmaa.

Viime vuonna viidettä kertaa järjestetyn työturvallisuuskilpailun taso oli korkea. Kisan tasaväkisestä kärkikaksikosta niukkaan voittoon ylsi NCC Suomi Oy:n työmaa Jyväskylässä. Harjun peruskorjauksen ja laajennuksen saneerausosan työmaalla ei sattunut koko viime vuoden aikana yhtään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa.

”Työturvallisuus on jokapäiväistä tekemistä ja turvallisuusasiat pitää ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Kiitokset Harjun korjauskohteen hyvästä työturvallisuuden tasosta ja menestyksestä kilpailussa kuuluu työmaan henkilöstölle, joka on erittäin sitoutunut kehittämään turvallisuutta. Tinkimätön asenne työturvallisuudessa johti koko työmaan menestykseen. Haastavalla korjaustyömaalla keskeistä on myös tilaajan aktiivinen osallistuminen työturvallisuuden kehittämiseen”, kertoo NCC Suomi Oy:n aluejohtaja Tommi Tiihonen.

Pääpaino TR-mittauksella

Voittajatyömaan ja toiseksi tulleen Lemminkäinen Talo Oy:n Asunto Oy Mannisenrinne 6:n välinen ero oli ainoastaan 0,1 pistettä. Voiton NCC:n eduksi ratkaisi piste-eron lisäksi myös tehtyjen työtuntien määrä, joka oli NCC:llä reilusti korkeampi.

Kilpailuun ilmoittautui yhteensä 44 työmaata eri puolilta Suomea. Niistä loppukilpailuun ylsi 10. Kilpailutyömaiden työturvallisuutta arvioitiin työmaiden kohdalla kahdella osa-alueella: työmaan turvallisuustasoa mittaavalla TR-mittauksella sekä kaikkien työmaalla työskentelevien työtapaturmien määrällä kilpailun aikana. TR-mittauksen painoarvo loppupisteissä oli 80 % ja työtapaturmien painoarvo 20 %.

Kilpailussa löytyi työturvallisuutta parantavia käytäntöjä

Kilpailulla haettiin työmaata, jossa työturvallisuusasiat oli hoidettu esimerkillisellä tavalla. Samalla työmaita kannustettiin esittelemään turvallisuutta parantavia innovaatioita. Erilaisia ratkaisuja tuotiin esiin yhteensä yli 11 kappaletta.

Muutamalla työmaalla oli esimerkiksi löydetty elementtikuorman purussa turvallisuutta parantava, yksinkertainen ja toimiva ratkaisu. Siinä elementtikuormaa kuljettava rekka ajaa työmaalla kahden telinetason väliin.

”Tällainen Järjestely mahdollistaa putoamissuojauksen ja samalla kuorman purkuun osallistuvan autonkuljettajan ja työmaan työntekijän siirtymisen nostettavan elementin alta pois”, kertoo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastaja Timo Penttinen.  Näin toteutettu ratkaisu on käytössä SRV Rakennus Oy:llä Tampereen yliopistollisen sairaalan työmaalla ja NCC Suomi Oy:n Bittiumin pääkonttorin työmaalla Oulussa.

Kilpailu on osa laajapohjaista turvallisuustyötä

Kilpailuun osallistuneiden työmaiden turvallisuusarvioinnin suorittivat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen tarkastajat, jotka tekivät loppukilpailuun osallistuneille työmaille kaksi tarkastusta, yhden keväällä ja yhden syksyllä.

Kilpailun toteuttavat edellisen vuoden tapaan yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriö, Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueet, Talonrakennusteollisuus ry, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Infra ry, Rakennusliitto ry, Ammattiliitto Pro ja Työturvallisuuskeskus.

Seuraava valtakunnallinen ”Turvallisuus alkaa minusta” -työturvallisuuskilpailu järjestetään vuonna 2018.


Lisätiedot:

  • NCC Suomi Oy/Jyväskylän aluetoimisto, aluejohtaja Tommi Tiihonen, puh. 010 507 4611
  • Talonrakennusteollisuus ry, Sisä-Suomi, aluepäällikkö Jari Lehtonen, puh. 050 9116788 ja asiamies Harri Kaipio, puh. 050 548 0210
  • Talonrakennusteollisuus ry, Uusimaa, asiamies Ahti Niskanen, puh. 050 548 1694


Kilpailun finalistit:

Yritys    
1. NCC Suomi Oy  Harjun peruskorjaus ja laajennus, saneerausosa, Jyväskylä  99,1
2. Lemminkäinen Talo Oy As Oy Jyväskylän Mannisenrinne 6, Jyväskylä 99,0
3. NCC Suomi Oy Bittium pääkonttori, Oulu 98,5
4. Lujatalo Oy   ESPER, poliklinikka-alueen laajennus ja muutos, Mikkeli 97,9
5. SRV Rakennus Oy TAYS uudistamisohjelma 2020 - etupihahanke, Tampere 95,2
6. NCC Suomi Oy Aalto-yliopisto, KOy Jämeränjälki peruskorjaus (Dipoli), Espoo 93,6
7. SRV Rakennus Oy HKScan Kariniemen tuotantolaitos, Rauma 93,5
8. Lemminkäinen Talo Oy Pudasjärven hoivakoti, Pudasjärvi 91,1
9. YIT Rakennus Oy Asunto Oy Vaasan Charlotta Bostads Ab, Vaasa 89,5
10. NCC Suomi Oy Savon koulutuskuntayhtymän uusi päärakennus, Siilinjärvi 87,8