| Rakennusteollisuus RT ry

Yhteinen ePerehdytys suunnitteilla rakennustyömaille

Yhteisten työturvallisuusasioiden perehdytys, ePerehdytys, on tulossa rakennusalalle. Työmailla voidaan jatkossa keskittyä työpaikkakohtaiseen perehdytykseen ja työmaan erityspiirteisiin, kun yleiset asiat on jo käyty valmiiksi läpi ePerehdytyksessä.

Uutta verkkopohjaista perehdytystä on tarkoitus pilotoida joukossa RT:n jäsenyrityksiä alkuvuodesta 2017. Laajempaan käyttöön se saadaan mahdollisesti jo ensi vuoden syksyllä.

Palvelun kehittämisestä vastaavat RT:hen kuuluvat Rakennusmedia ja RATEKO. Sisältö tuotetaan yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien eri toimialojen jäsenyritysten ja Mittaviivan kanssa. Mukana kumppaneina ovat myös muun muassa Rakennusliitto ja Pro sekä AVI.

ePerehdytys suoritetaan verkko-oppimisena. Hyväksytty suoritus on voimassa kaikilla rakennustyömailla aina 12 kuukautta kerrallaan. Suoritettu ePerehdytys tulee näkyviin Valttikortti-järjestelmään. Palvelulle tulee kustannusperusteinen pieni käyttömaksu.

Ajansäästö on merkittävä, kun kaikille työmaille yhteisten asioiden perehdytys voidaan tehdä tehokkaasti ennen työmaalle tuloa. Nykyisin esimerkiksi aliurakointiyritysten työntekijät joutuvat käymään samantyyppisiä perehdytyksiä läpi lukuisia kertoja vuodessa.

Kaikille samanlainen yleisperehdytys yhtenäistää käytäntöjä turvallisiin työtapoihin perehdyttämiselle. Hyvällä perehdyttämisellä on suuri merkitys rakentamisen turvallisuuden varmistamisessa. Tavoitteena on entisestään vähentää tapaturmia alalla, ja ePerehdytys-hanke on osa RT:n ”nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020” -ohjelmaa.

ePerehdytyksestä tiedotetaan tarkemmin hankkeen edetessä.

Lisätietoja voi kysyä Rakennusmedian toimitusjohtajalta ja RATEKON rehtorilta Heidi Husarilta, heidi.husari@rateko.fi, puh. 040 831 2829.