| Talonrakennusteollisuus ry | Itä-Suomi

Uraauurtava koulutushanke alkaa elokuussa Pohjois-Savossa

Maahanmuuttajille sekä suomalaisille työttömille ja työttömyysuhan alla oleville on tulossa uusi rakennusalan koulutusmalli.

Talonrakennusteollisuus Itä-Suomen piiri käynnistää elokuussa valtakunnallisesti uraauurtavan rakennusalan ammatillisen pikakoulutuksen maahanmuuttajille sekä suomalaisille työttömille ja työttömyysuhan alla oleville. Hanke toteutetaan Euroopan Sosiaalirahasto ESR:n ja kuntien rahoitustuella. Se pyrkii nopeuttamaan maahanmuuttajien integraatiota suomalaiseen yhteiskuntaan ja niin ikään ehkäisemään suomalaisten syrjäytymistä.

RaksaCoach-hankkeen perusidea on kouluttaa rakennusalalle noin 80 maahanmuuttajaa ja suomalaista työtöntä tai työttömyysuhan alla olevaa henkilöä yrityksiin rekrytoitavien, koulutettujen työpaikkaohjaajien opastuksella. Koulutuspolulle valitut käyvät ennen työmaille siirtymistään neljän kuukauden intensiivijakson ammatillisessa oppilaitoksessa. Jakson jälkeen koulutettavat harjoittelevat työmailla kolmen hengen ryhmissä kolmena päivänä viikossa ja jatkavat teoriaopintoja oppilaitoksessa kahtena päivänä viikossa.

Maahanmuuttajien koulutusidean julkisti loppuvuodesta 2015 Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti. Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen piirin aluepäällikkö Kimmo Anttonen tarttui ajankohtaiseen ideaan, koska hänen mielestään sille on sosiaalista tilausta rakennusalan orastavan työvoimapulan sekä maahanmuuttajien mielekkään työllistymisen näkökulmasta.

Rakennusalalle on ammatillista koulutusta, mutta se on tähän akuuttiin tilanteeseen liian pitkäkestoista ja teoriakoulutuksessa voi kielimuurikin olla jarruna. Toisaalta maahanmuuttajien palkkaaminen talonrakennusalalle ilman koulutusta on riskialtista yksin jo työturvallisuuden kannalta. Myös työmenetelmät ja toimintaympäristö suomalaisilla rakennustyömailla poikkeavat olennaisesti heidän kotimaastaan, Anttonen korostaa.

Hyvä kokemus IsKe-hankkeesta

Kimmo Anttosen mukaan Rakennusteollisuus ry Itä-Suomen piirin vuosina 2009-2012 toteuttama EU-osarahoitteinen rakennusalan koulutus- ja kehittämishanke IsKe antoi niin hyviä tuloksia, että se rohkaisi vastaamaan Ely-keskuksen pyyntöön luoda käytännönläheinen hankemalli rakennusalalle.

– Olemme saaneet jo vihreää valoa Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmältä ja Ely-keskukselta rahoituksen osalta. Selvitämme vielä EU-tukien rinnalle kuntarahoitusta, Anttonen toteaa.

– Hanke näyttäisi käynnistyvän elokuun puolivälissä projektipäällikön palkkaamisella. 20 kilpailutettavan työpaikkaohjaajan koulutus alkaisi lokakuun alusta omana hankkeenaan. Koulutettavien rekrytointi tapahtuisi syksyn mittaan. Heidän koulutuksensa alkaisi yrityksissä ensi vuoden alussa, jos kaikki sujuu suotuisasti. Hankekokonaisuus kestää tammikuun loppuun 2018, Anttonen jatkaa.

Hän uskoo, että onnistuessaan tämä nopean ammatillisen opastuksen ja työllistymisen hankemalli leviää muillekin aloille ja kukaties muualle Suomeen. Näin rakennusala on jälleen aktiivinen kehittäjä yhteiskunnan jatkuvassa muutoksessa.