| LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Talven LVI-työt kannattaa tilata nyt

Tilaamalla tulevan talven LVI-asennustyöt nyt välttää ruuhkaan jumittumisen. Tällä hetkellä ei ole vielä ”huutavaa putkiasentajapulaa”, mutta eräillä seuduilla alkaa olla niukkuutta kapasiteetista. Aloitusvalmiit hankkeet kannattaa kiinnittää urakoitsijan kalenteriin pikaisesti, jotta ne tehdään suunnitellussa aikataulussa.

Kaikki ajoissa tilatut työt ehditään tehdä, mutta harvassa yrityksessä on reservissä asentajia, jotka voivat aloittaa työt heti. Uudisrakentamisen ennakoituakin ripeämpi kasvu voi johtaa siihen, että osaavat remontin tekijät loppuvat. Monella paikkakunnalla on käynnistymässä suuria korjausvajeen purkuhankkeita. Muutoinkin talotekniset modernisoinnit ovat aiempaa laajempia ja enemmän työaikaa vaativia.

Koko maata tarkastellen töiden ja tekijöiden määrät ovat tasapainossa, mutta tarve ja tarjonta kohtaavat yhä harvemmilla alueilla. Suunnittelu ja tarjouslaskenta ovat täystyöllistettyjä.

- Hankkeeseen ryhtyvän pitää olla tarkkana, jos ei saa tarjouksia tai tulee vain yksi tarjous. Kesäisin eri alojen remontintekijöitä ilmestyy kuin sieniä sateella, eikä kaikilla ole puhtaat jauhot pakeissaan. Kokemattomien tai jopa epärehellisten tekijöiden halvalla lupaama työ voi lopulta tulla todella kalliiksi, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Jari Syrjälä muistuttaa.

Taloustaantuman aikana on säästetty huollosta ja kunnossapidosta, mikä kostautuu äkillisinä korjaustarpeina. Talotekniikan kuntoa pitää seurata ja selvittää, jotta korjaukset osataan ajoittaa tarpeen eikä taloustilanteen mukaan.

LVI-töitä tehdään vuoden ympäri, minkä vuoksi remonttiin ryhtyvän kannattaa harkita toteutusajankohdaksi talvea.

Lisätiedot

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, p. 050 352 5120, jari.syrjala(at)lvi-tu.fi
Viestintäasiantuntija Pipsa Hiltunen, p. 0400 287 939, pipsa.hiltunen(at)lvi-tu.fi

lvi-tu.fi