| Talonrakennusteollisuus ry | Itä-Suomi

Raksa Coach -hanke vauhdilla käyntiin

Talonrakennusteollisuuden Itä-Suomen piirin Raksa Coach -hanke lähti vauhdilla käyntiin elokuussa. Hankkeen tavoitteena on tarjota Pohjois-Savon alueen maahanmuuttajille ja suomalaisille työttömille uusi, nopea koulutusreitti rakennusalan opintoihin ja työhön.

Alkusyksyn isoimpana urakkana on ollut koulutuksen tunnetuksi tekeminen maahanmuuttajille ja kotimaisille työnhakijoille, jotta 24.10. alkavan ryhmän opiskelijapaikat saadaan täytettyä. Kaikkien koulutuspaikkojen täyttäminen on osoittautunut arvioitua suuremmaksi haasteeksi, koska Maahanmuuttovirasto ei ole pystynyt tekemään turvapaikkapäätöksiä ennakoituun tahtiin ja sen takia osa kohderyhmään kuuluvista turvapaikanhakijoista ei vielä pysty hakeutumaan koulutukseen. Myös TE-toimiston ja paikallisen vastaanottokeskuksen saaminen yhteisen tavoitteen taakse vaatii vielä työtä.  

Jo tässä vaiheessa projektia on tullut selväksi, että tulosten saavuttaminen vaatii laajan ja toimivan yhteistyöverkoston. Keskeisessä asemassa on ollut erityisesti ELY-keskus, joka on hoitanut koulutuksen hankinnan ja siihen liittyvät sopimusasiat kuntoon nopealla aikataululla. Kouluttajaksi valikoitui Savon ammatti- ja aikuisopisto, jonka kanssa yhteistyö on sujunut joustavasti niin koulutuksen sisällön kuin aikataulujen sopimisen suhteen. 

Yhteistyöverkoston rakentamisen lisäksi aikaa on vieneet viestintään liittyvät työt. Hankkeelle on esimerkiksi tehty oma blogi. Lisäksi hanke sai valtakunnallista huomiota Rakennuslehdessä 9.9. julkaistun artikkelin kautta. Kotouttamishanke, jossa elinkeinoelämä on näin vahvasti mukana, on herättänyt muutoinkin positiivista mielenkiintoa. 

Ensimmäinen neljän kuukauden koulutusjakso alkaa lokakuussa, jonka jälkeen opiskelijat siirtyvät työmaille opettelemaan käytännön työntekoa. Osaan alueen yrityksistä on jo oltu yhteydessä hankkeen puolesta ja harjoittelupaikkoja on löytynyt mukavasti. Ensimmäinen ryhmä siirtyy harjoitteluun työmaille helmikuun lopussa. Samaan aikaan alkaa toisen ryhmän intensiivijakson koulutus oppilaitoksessa. Kakkosryhmä siirtyy työmaille kesäkuun loppupuolella. 

Syksyn edetessä on tarkoitus jatkaa yritysten kartoittamista ja sopivien harjoittelupaikkojen etsimistä.  Jos yrityksesi haluaa tarjota mahdollisuuden työharjoitteluun hankeen kautta, ota yhteyttä projektipäällikkö Tiina Pursiaiseen.