| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Paikallavaletut betonirakenteet erikoisseurantaan pääkaupunkiseudulla

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla edellytetään jatkossa talonrakennushankkeissa pätevän asiantuntijan lausuntoa siitä, täyttävätkö betonirakenteet niiden lujuudelle ja vakaudelle asetetut vaatimukset. Kaupunkien rakennusvalvonnat ovat sopineet menettelystä yhdessä Talonrakennusteollisuuden kanssa. Käytäntö ei koske Käytäntö ei koske normaaleja pientaloja (omakoti-, pari- ja rivitaloja).

Muutamissa rakennushankkeissa viime aikoina todettujen betonin lujuuspuutteiden johdosta arvioidaan, ovatko betonirakenteiden laadunvarmistuksen nykyiset käytännöt riittäviä. Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusvalvonnat edellyttävät rakenteilla olevien kohteiden paikallavalettujen kantavien ja jäykistävien betonirakenteiden lujuudesta tehtäviä lisäselvityksiä. Näin voidaan kartoittaa betonirakentamisen laadunvarmistukseen liittyvien ongelmien laajuus, kohdentuminen ja syyt sekä varmistua rakenteiden turvallisuudesta. Menettely on 8. joulukuuta lähtien voimassa toistaiseksi, kunnes se voidaan perustellusti purkaa.

Rakennusvalvonnat eivät toimita lopullista rakennekatselmusta, rakennuksen käyttöön hyväksyvää osittaista loppukatselmusta eikä lopullista loppukatselmusta ennen kuin ovat saaneet asiantuntijalausunnon paikallavalettujen betonirakenteiden vaatimustenmukaisuudesta. Lausunnon antaa hankkeen vastaava rakennesuunnittelija tai muu rakennusvalvonnan hyväksymä asiantuntija. Selvitykset tehdään joko koekappaleiden avulla, kimmovasaralla tai muulla luotettavalla menetelmällä.

Betonirakenteissa esiin tulleet ongelmat ovat koskeneet etupäässä sellaisia rakennushankkeita, joissa on käytetty niin sanottua säänkestävää P-lukubetonia. Kyseistä erikoisbetonia käytetään ehkäisemän korroosiota rakenteissa, jotka altistuvat toistuvalle jäätymiselle ja sulamiselle sekä suolarasitukselle. Käyttökohteita ovat esimerkiksi siltarakenteet ja pysäköintihallit. Tällaisissa betonirakenteissa on todettu paikoitellen tavallista korkeampia ilmamääriä, jotka tekevät betonista normaalia huokoisemman.

Betonimassan laadunvarmistuksessa ei ole löydetty poikkeamia. Vielä ei tunneta, missä vaiheessa betonointiprosessia ilmapitoisuus on kasvanut.

”Jäsenyrityksemme ovat jo omaehtoisesti tehneet selvityksiä omissa rakennushankkeissaan. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun suurissa kohteissa ei ole todettu puutteita. Asiantuntijakatselmukset ovat kuitenkin paikallaan, jotta tilanteesta saadaan muodostettua kokonaiskuva”, Talonrakennusteollisuus ry:n toimitusjohtaja Kim Kaskiaro toteaa.

”Olemme myös sopineet ympäristöministeriön kanssa, että urakoitsijat ja betoniteollisuus käyvät läpi betonirakentamisen tuotantoketjut laadunvarmistustoimenpiteineen. Tarkennamme käytäntöjä ja vastuunjakoa tarpeen mukaan, jotta vastaavilta ongelmilta vältytään jatkossa.”

Liikennevirasto on puolestaan toteuttanut selvityksen muun muassa siltarakenteista ja määrännyt tehtäväksi laadunvarmistustoimenpiteet niiden betonirakenteille.


Linkki ympäristöminiseriön tiedotteeseen: http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Ymparistoministerio_keskustellut_betonin%2841377%29

Lisätietoja

  • Kim Kaskiaro
  • työmarkkinajohtaja (RT), toimitusjohtaja (TRT), varatoimitusjohtaja (RT)
  • kim.kaskiaro(@)rt.fi

  • puh. 050 548 1691, 09 129 9411