| Talonrakennusteollisuus ry | Itä-Suomi

Laadun monet kasvot

En ole täysin tyytyväinen omakotitaloni rakentamisen laatuun. Taloni rakennuttajan olisi pitänyt valmistautua hankkeeseen paremmin.

Myöhästyneen lupaprosessin takia rakentaminen siirtyi sateiseen syksyyn ja talveen.  Pääsuunnittelija unohti pihasaunan suunnittelutarveratkaisusta, joten lupahakemusta piti muuttaa. Rakennesuunnittelija suunnitteli autotallin peltikaton kuormille ja tiilikaton kuormien takia palkkeja piti vahvistaa. Tilaaja olisi voinut panostaa enemmän joidenkin yksityiskohtien materiaalien laatuun. Pihasuunnittelija suunnitteli liikaa ikävän innokkaasti kasvavaa nurmikkoa ja käänsi avo-ojankin kulkemaan hankalasti pihan poikki. Vastaava mestari ei vaatinut taloni kirvesmieheltä tarpeeksi huolellista vaipan tiivistystä, ja nyt talossani on paukkupakkasilla kylmiä nurkkia.

Rakentamisen laadun vertailu on vaikeaa yleisen mittariston puuttuessa. Takuukustannuksia vertailemalla voi suomalaisen rakentamisen olevan hiukan eurooppalaista keskivertoa parempaa. Suurin osa rakennusvirheistä on kosmeettisia ja helposti korjattavia, kuten ikkunoiden ja ovien säädöt. Vakavat rakennusvirheet ovat saaneet rakentajat tiivistämään laadun tarkkailua, koska yhtään ihmishenkiä vaarantavaa sortumaa ei saa päästä tapahtumaan ja yleisen mielikuvan rakentamisen laadusta on parannuttava. Virheitä pyritään järjestelmällisesti vähentämään laadun kehittämistyöllä, mutta parantamista tarvitaan jokaisella tasolla ja kaikkien rakentamisen osapuolten keskinäisessä yhteistoiminnassa.

Rakennuslehti uutisoi 5.2.2016 rakentamisen kosteusvaurioiden johtuvan usein suunnitteluratkaisuista. Sadeveden, tuiskulumen ja tuuletuksen huomioimisessa on liikaa puutteita. Rakennuslehden yksiselitteinen neuvo oli, että rakennesuunnitteluun kannattaa satsata ja siitä kannattaa maksaa. Havainnollista tietoa riskeistä ja hyvistä käytännöistä on tarjolla mm. hometalkoot.fi ja kosteudenhallinta.fi  -sivustoilla.  Monet kokeneet rakentajat sanovat paremmin eristettyjen rakenteiden aiheuttavan uusia kosteusvaurioita. Paksummat eristeet ovat vaurioherkempiä ja talotekniikka monimutkaisempaa, joten laadukas rakentaminen vaatii saumattoman laaduntarkkailun lisäksi oikeanlaista käyttöä. Arvostan tämän päivän osaavia kiinteistönhoitajia, joiden on osattava käyttää, säätää ja huoltaa entistä teknisemmiksi käyviä rakennuksia.

Suunnittelun läpimenoaika lyhenee hankkeissa ja se limittyy entistä enemmän rakentamisen kanssa. Suomeksi sanottuna hankkeita lähdetään rakentamaan keskeneräisillä suunnitelmilla. En ole rakentajaurani aikana nähnyt vielä suuren hankkeen suunnitelma-aikataulua, jossa ei olisi myöhästymisiä. Myöhästyneet ja puutteelliset suunnitelmat ovat rakentamisen keskeinen kehityskohta, josta ei voi yksin syyttää suunnittelijoita. Suunnitteluun on varattava aikaa ja rahaa, eli suunnittelu on väärä paikka säästää rakennushankkeessa.

Rakentamisen laatuteko 2016 -kilpailu käynnistyi perjantaina 11.3.2016. Kilpailu paljastaa ja palkitsee hyvän laadun tekijät. Kilpailu nostaa esille henkilöt organisaatioiden takaa, koska laadun tuottaminen rakentamisessa henkilöityy. Laadukkaan rakentamisen takana oleville työntekijöille, työryhmille, työnjohtajille, projektipäälliköille tai valvojille halutaan osoittaa kilpailun kautta se tunnustus, joka heille kuuluu. Rakentajien on myös tehokkaammin saatava hyvät käytännöt leviämään laajemmin rakentamisen piiriin ja tähän kilpailun tuoma näkyvyys myös osaltaan pyrkii.

Oman omakotitaloni laatupoikkeamista voin syyttää vain itseäni. Kokemattomana rakennusinsinöörinä pystyin vastaamaan taloni rakentamisen eri tehtävistä yksin, mutta nykyisillä vaatimuksilla en koulutetumpana ja kokeneempanakaan yksin projektiin ryhtyisi. Kehitys on kulkenut laadun kannalta hyvään suuntaan, sillä omakotitalojen laatu on avaimet käteen -omakotitalojen lisääntymisen myötä parantunut. Yhä teknistyvä rakentaminen jatkuvasti lisääntyvien velvoitteiden kanssa vie ihmiset yhä kauemmas unelmasta uudesta omakotitalosta, varsinkin hartiapankkitoteutuksena. Aina kannattaa unelmoida ja unelmien eteen tehdä töitä. Nyt kannattaa unelmia rakentaa, sillä me ammattirakentajat jatkamme yhteistyötämme joka säällä laadukkaamman rakentamisen puolesta, jotta Sinulla olisi mahdollisuus unelmoida entistä laadukkaammassa kodissasi.

Kimmo Anttonen
Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen piirin aluepäällikkö

Olet lukemassa Talonrakennusteollisuuden Itä-Suomen piirin uutiskirjettä. Sen myötä tarjoamme alueellisesti kohdennettua viestintää jäsenillemme, sidosryhmillemme sekä muille yhteistyökumppaneillemme. Kirje ilmestyy 2–3 kertaa vuodessa. Otamme siitä mielellämme vastaan palautetta!