| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Hallitusohjelma lupaa parempaa tiestöä ja lisää asuntoja

Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti on tyytyväinen siihen, miten hallitusohjelmassa on otettu huomioon liikenteen ja asumisen rooli talouskasvun mahdollistajina. Tiestön korjausvelka on tarkoitus saada kuriin lisäeuroilla, ja asuntopolitiikan paketti sisältää useita toimia asuntotuotannon vauhdittamiseksi.

Hallitus käynnistää korjausvelan vähentämiseksi ohjelman, johon käytetään noin 600 miljoonaa euroa vuoden 2018 loppuun mennessä. Panostukset rahoitetaan pääosin omaisuustuloilla. Lisäksi perusväylänpidon rahoitukseen tulee yhteensä 564 miljoonan euron korotus vuosiksi 2017–2020, mikä katetaan leikkaamalla vastaavana aikana kaikkiaan 704 miljoonaa euroa uusista liikennehankkeista.

”Liikenteen ja koko talouden pyörät pyörivät vauhdikkaammin, kun tie- ja rataverkostomme saadaan kelvolliseen kuntoon. Lisäksi perusväylänpito tarjoaa töitä infrarakentajille tasaisesti ympäri Suomen”, Tarmo Pipatti toteaa.

Vuokra-asuntojen rakentamista pyritään kasvattamaan voimakkaasti uuden kymmenvuotisen välimallin avulla ja muuttamalla valtion tukemien asuntojen ehtoja.

”Asuntorakentamisen lisäämiseksi suunnitteilla on ilahduttavan monipuolinen keinovalikoima. Mukana on myös uudenlaisia avauksia, kuten sen selvittäminen, voisiko valtion tukemia vuokra-asuntoja hankkia vapaarahoitteisesta asuntotuotannosta. Jostain tullaan myös tinkimään, kuten aso-asuntojen rahoituksesta”, Pipatti sanoo.

Hallitusohjelma sisältää lukuisia rakennusalan peräänkuuluttamia toimenpiteitä tonttituotannon lisäämiseksi, sääntelyn keventämiseksi ja lupaprosessien sujuvoittamiseksi. Nämä saavat toteutuessaan investointeja liikkeelle ja alentavat rakentamisen kustannuksia.

”On tärkeää, että valtio käynnistää kasvukeskuksia palvelevia infrahankkeita ja edellyttää kuntia lisäämään vastineeksi alueen tontti- ja asuntotuotantoa. Nyt valtio sitoo yhteen nämä keskeiset yhdyskunnan rakennuspalikat myös hallituksen työnjaossa, kun liikenne- ja asuntoministerin tehtävät yhdistetään samalle ministerille”, Pipatti kiittää.  *)

Pipatti toivoo myös yhteiskuntasopimuksen toteutumista, mikä loisi vakautta työmarkkinoille ja talouteen. Mikäli sopimus ei toteudu, infrainvestoinneista leikataan 50 miljoonaa euroa vuositasolla ja asuntolainojen korkovähennys poistetaan kokonaan.

*) Ministereiden salkkujakoon tuli 28.5. vielä muutos: ympäristöministeriön asiat yhdistettiin maa- ja metsätalousministeriön asioiden kanssa samalle ministerille, maatalous- ja ympäristöministerille. Hänelle siirtyivät näin myös rakennetun ympäristön ja siten aiemman asuntoministerin tehtävät. Infraa koskevat asiat ovat entiseen tapaan liikenne- ja viestintäministerillä.

Katso myös tarkempi yhteenveto
Poiminnat hallitusohjelmasta asumisen, liikenteen ja rakennusteollisuuden näkökulmasta

Hallitusohjelma liiteaineistoineen löytyy valtioneuvoston kanslian nettisivuilta