| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Arviolta neljännes rakentajista osallistui lakkoon

Palkansaajajärjestöjen poliittiseen lakkoon osallistui Rakennusteollisuus RT:n arvion mukaan lähes joka neljäs rakennusalalla työskentelevä.

Rakennusteollisuus RT kysyi joukolta eri toimialojen jäsenyrityksiään, kuinka moni näiden henkilöstöstä osallistui lakkoon. Kyselyyn vastanneissa yrityksissä kaikkiaan reilut 23 prosenttia henkilöstöstä oli lakossa perjantai-iltapäivän.

”Kysely oli käytännön syistä suunnattu vain osalle jäsenyrityksistämme, mutta sen perusteella voimme arvioida, että lähes neljäsosa rakennusalan henkilöstöstä oli mukana lakossa”, Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinajohtaja Tapio Kari toteaa.

Vaikka lakko ei täysin pysäyttänyt töitä rakennusalalla, siitä aiheutui Tapio Karin mukaan yrityksille huomattavaa haittaa.

”Työnteon katkosten vaikutukset heijastuvat lisäksi paljon lakkopäivää pidemmälle rakennusalan prosessi- tai projektiluonteisessa toiminnassa”, Tapio Kari muistuttaa.

Rakennusliitto oli ilmoittanut toteuttavansa kaikilla työehtosopimusaloillaan kolmen tunnin työnseisauksen. Lisäksi Ylemmät Toimihenkilöt YTN sekä Ammattiliitto Pro olivat ilmoittaneet olevansa mukana palkansaajakeskusjärjestöjen mielenilmauksessa.

Mielenilmaus järjestettiin perjantaina 18. syyskuuta. Se oli palkansaajajärjestöjen ilmoituksen mukaan osoitettu hallituksen työvoimakustannusten leikkaamista koskevia päätöksiä vastaan.