| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

ROTI 2015 sovitti yhteen korjausvajetta ja rahanpuutetta

Niukkenevien varojen ja tiukkenevien vaatimusten yhtälössä on saatava vähemmällä aikaan enemmän ja parempaa rakennettua ympäristöä. Rakennetun omaisuuden tilaa tarkasteleva viides ROTI-raportti esitti tuhdin tukun keinoja, miten rakennuksista ja liikenneverkoista voidaan pitää huolta vaikka rahasta tekeekin tiukkaa.

ROTIssa asiantuntijaraadit tarkastelivat niin rakennuksia, liikenneverkkoja kuin yhdyskuntateknisiä järjestelmiäkin. Tällä kertaa kaikkia näkökulmia yhdistävinä poikkileikkaavina teemoina olivat digitaalisuus sekä alan koulutus ja kehitys.

ROTI ehdotti ratkaisuiksi nollia ja ykkösiä: 0 estettä, 1 kertakirjausta, 0 virhettä ja 1. kerralla oikein. Käytännössä tämä tarkoittaa hallinnon rajojen poistamista muun muassa keskittämällä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteen ministeriöön. Digitaaliset mahdollisuudet on hyödynnettävä ja karsittava päällekkäisiä julkisia järjestelmiä. Rakentamisen laadun parantamiseksi ehdotetaan elinkaaritalkoita ja alan yhteistä koulutus- ja osaamisstrategiaa. Tuottavuutta on tehostettava kehittämällä julkista tilaajaosaamista ja tietomallintamisella.

Lisätietoja