| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Uusi esitys vuokra-asuntojen 20-vuotisesta korkotukimallista ei riitä aktivoimaan rakennuttajia

Rakennusteollisuus RT jätti ympäristöministeriölle 18. elokuuta lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen lyhyestä korkotuesta.

Malli sisältää RT:n mielestä parannuksia vuonna 2013 lausunnolla olleeseen esitykseen. Nyt esitetty tukimalli toteutetaan yleishyödyllisyyden ulkopuolella eikä siten sisällä lainansaajaa koskevia yleishyödyllisyysvaatimuksia.

”Käsityksemme mukaan tämä uusikaan esitys ei kuitenkaan ole riittävän kannustava, jotta keskeiset alan toimijat ryhtyisivät toteuttamaan hankkeita. Nykyisten rakennuttajien lisäksi olisi luonnollisesti tärkeää saada aktivoitua myös uusia toimijoita toteuttamaan vuokra-asuntotuotantoa”, Rakennusteollisuus RT:n elinkeinoasioista vastaava johtaja Anu Kärkkäinen sanoo.

Kärkkäinen toivoo, että mallia hiotaan vielä lausuntojen pohjalta.

”Omarahoitusosuus on saatava riittävän alas, jotta myös pienemmillä toimijoilla on mahdollisuus lähteä mukaan. Lisäksi alennetun korkotuen aikaa on jatkettava ainakin vuodeksi 2016, nyt esitetty ajanjakso jäisi vain yhden vuoden mittaiseksi.”

ASO-asuntoja tekeille

Minihallitusneuvotteluiden päätös irrottaa asumisoikeusasuntojen ja normaalien vuokra-asuntojen kytkös toisistaan oli ARA-tuetun asuntotuotannon kannalta myönteinen. RT oli esittänyt kytköksen poistamista useaan otteeseen, sillä ASO-asunnoille on ollut patoutunutta kysyntää ja valmiita hankeaihioita odottamassa toteutusta. 

ASO-asuntojen avustusta kasvatettiin samalla 100 miljoonalla eurolla, mutta vastaava vuokra-asuntotuotannolle kohdennetusta valtuudesta tehtiin samansuuruinen vähennys.

”ARA-tuotannon painopiste siirtyy tänä vuonna vuokra-asunnoista ASOn puolelle. Tärkeintä on, että näin hankkeita saadaan nopeasti liikkeelle, sillä vuokra-asuntojen osalta rakennuttamishalut ovat olleet vähissä”, Kärkkäinen toteaa.