| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Uuden asunnon hinnasta liki puolet veroja

Uuden kerrostaloasunnon ostajan maksamasta hinnasta peräti 40–45 prosenttia on veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos esimerkiksi pääkaupunkiseudulla sijaitsevan asunnon velaton myyntihinta on 5 000 euroa neliömetriltä, siitä veroihin ja muihin pakollisiin maksuihin uppoaa runsaat 2 000 euroa.

Myös tontin osuus on huomattava, ja se on noussut viime vuosina voimakkaasti etenkin Helsingin seudulla. Keskeisimmillä alueilla tontti voi muodostaa jopa puolet asunnon myyntihinnasta.

”Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että tontin eli rakentamisoikeuden osuus asunnon hinnasta on kolmanneksen verran. Se kattaa muun muassa tontin hankinnan sekä kunnan perimän kaavoituskorvauksen”, kertoo aluepäällikkö Hannu Mäkinen Rakennusteollisuus RT:stä.

Verojen ja tontin osuus pääkaupunkiseudun esimerkkilaskelmassa on yhteensä reilut 60 prosenttia asunnon myyntihinnasta. Tontin osuus on pienempi muualla maassa ja etenkin sellaisilla seutukunnilla, jotka eivät kasva. Veroja maksetaan kuitenkin samassa suhteessa. Myös vapaarahoitteisessa vuokra-asuntotuotannossa valtaosan kuluista nielevät verot ja tontti.

Veroja ja veronkaltaisia maksuja ovat muun muassa työntekijöiden tuloverot, arvonlisävero, varainsiirtovero, pakolliset työeläke- ja tapaturmavakuutusmaksut sekä kaavoituskorvaus. Muut erät kulujakaumassa ovat palvelut ja teollisuus, ulkomainen tuonti, työntekijöiden palkat sekä urakoitsijoiden kate.

Tiedot käyvät ilmi selvityksestä, jonka VTT teki Rakennusteollisuus RT:n toimeksiannosta kesäkuussa. Asuntojen hinnat ja vuokrat sekä niihin vaikuttavat tekijät ovat aiheena Rakennusteollisuuden keskustelutilaisuudessa SuomiAreena-tapahtumassa Porissa.

Katso myös

VTT:n raportti Talonrakentamisen verovaikutukset
Kaavio uuden kerrostaloasunnon hinnan jakautumisesta ja verojen osuudesta

Lisätietoja

  • Merja Vuoripuro
  • Viestintäjohtaja
  • merja.vuoripuro(@)rt.fi

  • puh. 040 587 2642, 09 12991 (vaihde)