| Rakennustuoteteollisuus RTT ry | Puutuotejaosto

Ikkunaremontti onnistuu hyvin talvellakin

Usein ajatellaan, että ikkunaremontti pitää tehdä silloin kun ulkona on vielä lämmin. Alan asiantuntijoiden mukaan talvi on yhtä hyvä - ja osittain parempikin - ajankohta ikkunoiden vaihtoon.

Ikkunoita vaihdetaan jo nyt ympäri vuoden.

”Tietoisuus talviasennuksen hyödyistä on viime aikoina hieman kasvanut. Ammattirakentajien, isännöitsijöiden ja valvojien hyvät kokemukset tähänastisista talviasennuksista vaikuttavat taustalla”, kertoo aluepäällikkö Arto Paalanen Alavus Ikkunoista.

Yleisin pelko on, että talvella ikkunoiden vaihdon yhteydessä huoneisto jäähtyy huomattavasti. Ikkunat vaihdetaan kuitenkin yksi kerrallaan, jolloin yksi ikkuna-aukko on avoinna vain noin vartin tai korkeintaan puoli tuntia kerrallaan. Tämä vastaa kunnon tuuletusta, eikä huoneisto pääse sinä aikana liikaa jäähtymään.

”Talviaikana toteutettu ikkunoiden uusiminen ei poikkea teknisesti kesäaikana suoritetusta työstä. Ikkunan vaihtohan tapahtuu siten, että ensin irrotetaan vanhat listat, tämän jälkeen puitteet, ja lopuksi karmi. Sitten asennetaan mahdollinen apukarmi, asennetaan ikkunan alle tukipalat, ja asennetaan uusi karmi ja puitteet. Välittömästi tämän jälkeen suoritetaan tilkeraon eristys”, Paalanen kertoo.

Taloonsa ikkunoita uusivien henkilöiden ja taloyhtiöiden kannattaa tilata työ aina avaimet käteen -periaatteella, eli ammattilaisten asentamana. Siinä ikkunavalmistajan urakkaan kuuluu ikkunatoimituksen lisäksi muun muassa mittausvastuu, vaihtotyöt, listoitukset, pellitykset ja jätekustannukset. 

 Talviasennuksen etuja löytyy yllättävän paljon

 Usein ikkunoiden uusimisen yhteydessä tehdään julkisivuremontti. Talviaika tuo joustoa isoon remonttiin. Kesäaikana ikkuna- ja julkisivuremonttien yhteensovittaminen on usein haasteellista. Kerrostaloyhtiössä ikkunaurakka on teknisesti paras toteuttaa saksi- tai mastonostimella, kun taas julkisivuremontti tehdään pääsääntöisesti telineiltä. Kun ikkunat uusitaan talvella ennen julkisivuremonttia, ei töiden yhteensovittamisessa ole ongelmia. Myös varastointitila on yleensä tonteilla rajallinen. Siksi eri aikoina suoritetut remontit tuovat joustavuutta ja työturvallisuusriskikin pienenee.

Ikkuna-alalla, kuten rakentamisessa yleensäkin, sesonkiaika on kesällä ja tällöin ikkuna-asennusten ammattilaiset ovat hyvin työllistettyjä. Talviasennuksen yhtenä etuna onkin asennustyön parempi saatavuus.

Talviaikana ikkunoiden toimitusaika on yleensä lyhyempi kuin kesällä. Kesällä toimitusaika voi venähtää jopa pariin kuukauteen, kun talvella toimitusaika on noin kuukausi.

Pakkastalvi myös säästää piha-alueita.Jäisessä maassa jää nostimien aiheuttamat vauriot nurmikkoalueille pieniksi.

Kun ikkunoiden asennus tehdään talvella, niin lämmityskustannuksissa päästään säästämään välittömästi. Ikkunat uusimalla lämmityskustannuksiin tulee säästöä noin 15 prosenttia.  Myös asumisviihtyvyys paranee, kun uusien ikkunoiden lämmöneristävyyden vuoksi lasin sisäpinnan lämpötila nousee.

Ikkunoiden talviasennuksessa huomioitava pari seikkaa

Pakkasella on käytettävä aina talvieristevaahtoa. Nykyajan uretaanieristevaahdot mahdollistavat tilkeraon eristyksen jopa -20 asteessa. Talviasennuksissa on huomioitava, että eristevaahtoja säilytetään lämpimässä tilassa ennen niiden käyttöä. Talviasennuksessa talviuretaanin käyttö on tärkein huomioitava poikkeavuus kesäasennukseen!

Ikkunat ja jätelavat tarvitsevat aina tontilta varastointitilaa. Talviolosuhteissa tämä aiheuttaa useasti tilaajalle hieman lisää lumitöitä. Kerrostaloyhtiöissä nostimen käyttö vaatii talon ympäriltä tilaa ja tarvittaessa myös lumitöitä. 

Lisätietoja: Anne Raikko, anne.raikko@rakennusteollisuus.fi

Katso 16.9.2014 tiedotustilaisuuden koko esitysmateriaali osoitteesta
www.rakennusteollisuus.fi/ikkunaremontti