| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Ajankohta huono lainakatosta päättämiselle

Rakennusteollisuus RT pelkää lainakaton hyydyttävän entisestään asuntomarkkinoita, mikäli se otettaisiin käyttöön nykyisessä heikossa suhdannetilanteessa. Asuntokauppa on sujunut nihkeästi jo vuoden verran, mikä jarruttaa myös uusien asuntojen tuotantoa.

”Rakentaminen on ollut pakkasella pari vuotta eikä uudisrakentaminen kokonaisuudessaan ole ollut näin matalalla tasolla viiteentoista vuoteen. Nyt on poikkeuksellisen huono hetki tehdä päätöksiä, jotka heikentäisivät kysyntää ja veisivät töitä rakentajilta”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti painottaa.

Pipatin mukaan asuntotuotannon edellytyksiä tulisi enemminkin kaikin mahdollisin yhteiskunnallisin toimin pyrkiä parantamaan etenkin pääkaupunkiseudun asuntopulan helpottamiseksi.  Viime keväänä voimaan tullut varainsiirtoveron muutos sekä jo toteutunut lainaehtojen tiukentuminen ovat heikentäneet ihmisten mahdollisuuksia asunnonostoon. Myös arvonlisäveron korotus nostaa osaltaan uusien asuntojen hintoja. Kun asunnonvaihtoketju ei toimi, se estää työvoiman liikkuvuutta ja talouskasvua.

Finanssialan Keskusliitto on tammikuussa esittänyt oman ehdotuksensa lainakaton toteuttamistavasta. Valtiovarainministeriö ilmeisesti valmistelee lainakatosta uutta mallia osaksi luottolaitoslakia, josta annetaan esitys eduskunnalle maalis–huhtikuussa.

Mikäli lainakattoa pidetään pitkällä aikavälillä perusteltuna kokonaistaloudellisen vakauden kannalta, Pipatti toivoo sen ajoitukseen viisautta. Vähintäänkin lainakaton käyttöönottoon tulee hänen mielestään ottaa minimissään kolmen vuoden siirtymäaika, kuten FK on ehdotuksessaan esittänyt. Lisäksi ensiasunnonostajien asuntosäästämispalkkiojärjestelmää tulisi uudistaa kannustavammaksi ja alentaa säästämisen aloittamisen alaikärajaa viiteentoista vuoteen. Lainakatto vaikeuttaisi erityisesti nuorten asunnonostajien asemaa kasvukeskuksissa.

FK:n ehdotuksen mukaan kiinteä lainkatto määriteltäisiin suhteessa lainan vakuutena olevien reaalivakuuksien markkina-arvoon lainanmyöntöhetkellä. FK:n mallissa lainakatto tarkoittaisi ensiasunnonostajille 95 prosentin ja muille 90 prosentin enimmäisluototusta.

Lainakattokeskustelun taustalla on jo aiemmin ministeri Antti Tanskasen johtaman työryhmän tekemä esitys, jossa Finanssivalvonta olisi saanut oikeuden määrätä, kuinka paljon asunnonostaja voi enimmillään saada pankista lainaa asunnon hankintaa varten. Rakennusteollisuuden mielestä viranomaisten päätöksellä muunneltava lainakatto olisi lisännyt epävarmuutta ja kohdellut kansalaisia eriarvoisesti.

 

Lisätietoja
toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, puh. 040 506 5021
elinkeinoasioiden johtaja Anu Kärkkäinen, puh. 050 337 6699

Lisätietoja

  • Anu Kärkkäinen
  • johtaja, elinkeinopoliittiset asiat
  • anu.karkkainen(@)rt.fi

  • puh. 050 337 6699, 09 129 9239