| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Sisäverkkojen rakentaminen ehkäisee varmimmin matkapuhelinverkkojen kuuluvuusongelmia

Rakennusteollisuus on tutkinut hankkeessaan matkapuhelinverkkojen kuuluvuutta uusissa ja vanhoissa rakennuksissa ja laatinut alalle suunnitteluohjeen. Toimivimmaksi ratkaisuksi kuuluvuuden turvaamiseksi osoittautui rakennusten varustaminen sisäverkoilla ja tarvittaessa sisäisillä antenneilla.

Hyvällä suunnittelulla voidaan varmistaa verkon toimivuus kohtuullisilla kustannuksilla ilman että tarvitsisi tinkiä esimerkiksi energiatehokkuudesta tai rakennusten muista tärkeistä ominaisuuksista. Verkon kuuluvuus on asukkaille sekä mukavuus- että turvallisuuskysymys.

Matkapuhelinverkkojen kuuluvuus- ja toimintahäiriöt rakennusten sisätiloissa ovat yleistyneet viime aikoina. Häiriöiden laajuus on tullut yllätyksenä, ja aiheesta on ollut niukasti tutkittua tietoa.

Ongelma on nyt erityisen ajankohtainen, sillä uudet, nopeat verkkoyhteydet käyttävät entistä korkeampaa taajuutta, mikä edellyttää entistä vahvempaa signaalia. Lisäksi erilaisten päätelaitteiden käyttö ja mobiilidatan määrä kasvavat vauhdilla.

Kuuluvuusongelmat on usein yhdistetty uusiin, energiatehokkaisiin ja kivipohjaisiin kerrostaloihin. Niiden rakenteiden läpäisykykyä on pidetty liian haastavana radiosignaaleille. Yksittäisen kuuluvuusongelman taustalta voi kuitenkin löytyä monia erilaisia syitä.

Energiatehokkaat rakenteet eivät ainoa syy kuuluvuusongelmiin

Rakennusten energiatehokkuutta parannetaan koko Euroopan alueella jatkuvasti, ja vuonna 2020 uusien asuntojen tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia. Matalaenergiarakentamisessa eristeiden pinnoilla käytetään toisinaan metallikalvoja. Radiosignaalit läpäisevät huonosti metallia, ja signaali heikkenee. Tämä ei kuitenkaan täysin selitä kuuluvuusongelmaa, koska monissa jo rakennetuissa lähes nollaenergiatason omakotitaloissa matkapuhelinverkkojen kuuluvuus on ollut täysin normaali.

Myös muiden metallirakenteiden käyttö talojen rakenteissa, kuten teräsbetonissa tai metallipintaisissa julkisivuissa, voi olla kuuluvuusongelmien taustalla.

Kuuluvuusongelmien syynä on pidetty myös pinnoitetuilla energiansäästölaseilla lasitettuja ikkunoita. Näiden toiminta perustuu lasin ohueen sähköä johtavaan pinnoitteeseen, jonka säteilyn läpäisyominaisuus on valikoiva eli selektiivinen.

Perinteisesti matkapuhelinverkkojen kuuluvuus rakennuksissa on taattu siten, että radiosignaali pääsee tunkeutumaan rakenteiden läpi kohdista, joissa vaimennus on matala. Tällaisia etenemisväyliä on mahdollista suunnitella uusiinkin rakennuksiin, mutta ne eivät ole ratkaisu kuuluvuusongelmiin.

”Radiosignaaleille suunnitellut etenemisväylät voivat auttaa joissakin tapauksissa, mutta laajamittaiseen käyttöön ne eivät sovellu”, toteaa asiamies Jani Kemppainen Talonrakennusteollisuus ry:stä.

”Rakennusten ja rakenteiden pitäminen yksinkertaisina on edullisin ratkaisu niin tilaajalle kuin rakentajallekin. Verkon kuuluvuutta ei kannata varmentaa myöskään energiatehokkuuden kustannuksella”, Kemppainen kommentoi.

Sisäverkot mukaan jo suunnitteluvaiheessa

Varmin ratkaisu on varustaa rakennukset sisäverkkokaapelivarauksin, jolloin verkon kuuluvuutta voidaan parantaa tarvittaessa jälkikäteen. Myös korjausrakentamisessa tämä tulisi huomioida.

”Korjausrakentamisessa sisäverkkojen rakentamista kannattaa harkita LVIS -korjausten tullessa eteen, esimerkiksi putkiremonttien yhteydessä”, muistuttaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n toimitusjohtaja Juha Luhanka.

Operaattorikohtaiset kotitukiasemat ja toistimet helpottavat tilannetta tulevaisuudessa jossain määrin. Kustannustehokkain vaihtoehto on sisäverkkojen rakentaminen ja rakennuksen sisäisiin antenneihin varautuminen jo rakennusvaiheessa, kunhan asia otetaan huomioon jo suunnittelupöydällä.

Rakennusteollisuus RT ry aloitti radiosignaalien heikkoon kuuluvuuteen liittyvän selvitystyön vuonna 2012. Työ tehtiin yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa ja julkaistiin syksyllä 2013. Liikenne- ja viestintäministeriön oma raportti Matkaviestinverkon kuuluvuusongelmat matalaenergiarakennuksissa toteutettiin erillisenä projektina. RT:n ja LVM:n projektit täydentävät toisiaan.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juha Luhanka, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 050 414 0084
asiamies Jani Kemppainen, Talonrakennusteollisuus ry, puh. 040 541 8090

Suunnitteluohje löytyy Rakennusteollisuus RT:n verkkosivuilta osoitteesta
www.rakennusteollisuus.fi/radiosignaali