| Rakennusteollisuus RT ry

Sairaalat ja koulut kuntoon - Elinkaarimallilla eroon homeongelmista

Suomen ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettu kiinteistö, Espoon Kaivomestari, on tullut kymmenen vuoden ikään. Kun vastuu suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta keskitetään yksiin käsiin, on tuloksena vielä vuosien jälkeenkin lähes uudenveroisessa kunnossa olevat tilat. Jotta nämä laadukkaasti rakennetut talot olisivat jatkossa sääntö eivätkä poikkeus, KIRA-foorumi vaatii, että talorakennushankkeiden verokohtelu tuodaan samalle viivalle väylärakentamisen kanssa.

Elinkaarimallit voivat tuoda helpotusta kuntien tukalaan taloustilanteeseen, kun suurten investointien kustannukset voidaan jakaa pitkälle aikavälille. Nykyään elinkaarimallien käyttöä kiinteistöhankkeissa hankaloittaa se, että palveluntuottaja joutuu rakennuksen valmistuessa maksamaan veron koko sopimussummasta kerralla. Kiinteistö- ja rakentamisalan toimijat pitävät tärkeänä, että verokohtelu saadaan kunnallisten kiinteistöjen ja valtion väylähankkeiden osalta samanlaiseksi, jotta vero ei kiinteistöhankkeissa erääntyisi kerralla. Tämä tarjoaisi kunnille tuiki tarpeellisen lisävaihtoehdon niiden harkitessa tila- ja infrahankkeidensa toteutusmallia.

”Väylä- ja ratahankkeissa palveluntuottaja voi jo vähentää palvelun tuotannosta aiheutuvat menot tasaisesti koko sopimuskauden aikana. Tämä on käytännössä madaltanut hankkeiden käynnistämiskynnystä ja vähentänyt korjausvelkaa”, KIRA-foorumin puheenjohtaja Tarmo Pipatti Rakennusteollisuus RT:stä kertoo käytännön kokemuksista.

Suomen ensimmäinen elinkaarikiinteistö 10-vuotias

Espoon Kaivomestari on ollut käytössä 10 vuotta. Rakennuksessa toimivat mm. Kuninkaantien lukio, Keski-Espoon uima- ja liikuntahallit, fysioterapia sekä työväenopisto."

”Elinkaarimalliin sisältyvän kiinteistön systemaattisen hoidon ja huollon ansiosta tämä talo on käyttöikäänsä nähden erinomaisessa kunnossa, eli yhä lähes uudenveroinen”, kertoo Espoon kaupungin teknisen toimen johtaja Olavi Louko.

Kuninkaantien lukion apulaisrehtori Harri Piiroinen ja elinkaariyhtiö-Arandurin toimitusjohtaja Richard Malm kertovat, että kaikkien osapuolten kokemukset hankkeesta ovat erittäin myönteiset.
”Toteutusmuoto oli kaikille osapuolille uusi ja tiivistä yhteistyötä on tarvittu pitkin matkaa. Alkuvaihe palvelusopimuksen luomisineen oli toki työläs, mutta pikku hiljaa käytännön ratkaisut ovat löytäneet muotonsa ja palvelu pelaa”, sanoo Richard Malm ja jatkaa: ”Kiinteistön ylläpidon, palvelujen ja tilojen toimivuuden kehittämiseksi tehdään kuitenkin jatkuvasti yhdessä työtä ja tässä on ennen kaikkea myös käyttäjällä tärkeä rooli. Näin tulee huomioitua myös toimintaympäristöön tulevat muutokset.”

Elinkaarimallin mukainen sopimus rakennushankkeissa tarkoittaa, että hankkeen toteuttaja kantaa rakennuksesta tai rakennelmasta normaalia laajemman ja pidemmän vastuun. Kokonaisuuteen sisältyy suunnittelun ja rakentamisen lisäksi pitkäkestoinen sopimus kiinteistön hoidosta ja kunnossapidosta. Mukana voivat olla myös siivous- ja turvapalvelut. Tilaaja maksaa kokonaisuudesta pitkälle ajalle jaksotettuina palvelumaksuina.

Lisätietoja:
Tarmo Pipatti, puheenjohtaja, Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi, puh. 040 506 5021
Olavi Louko, tekninen johtaja, Espoon kaupunki, puh. 0500 607 754
Richard Malm, toimitusjohtaja, Arandur Oy, puh. 050 390 1603
Harri Piiroinen, apulaisrehtori, Kuninkaantien lukio, puh. 050 354 2962
Niina Hakkarainen: Kokemuksia elinkaarimallihankkeista