| Rakennusteollisuus RT ry

Keittiökaupoissa on hyvä tuntea omat oikeudet ja vastuut

Juhlat tulossa, ja keittiöremontti on kesken toimituksen viivästymisen vuoksi. Voiko keittiömyyjältä periä korvauksia juhlatunnelman pilaamisesta? Vaikka kuinka harmittaisi, laki ei tunne korvausta mielipahasta. Korvauksia voi saada ainoastaan välittömistä vahingoista ja välillisistä vain, jos myyjä on ollut todella huolimaton. Aikataulujen venymisestä on käytäntönä vakiokorvaus.

Vasta julkaistu kooste kuluttajariitalautakunnan keittiökalusteita käsittelevistä tapauksista tarjoaa suuntaa antavia oikeusohjeita siihen, mistä ja miten myyjä vastaa. Se kertoo tiivistetysti keittiötoimituksissa esiintyneistä ongelmista ja niiden ratkaisuista.

Yhteentörmäyksiä ostajan ja myyjän välillä syntyy tyypillisesti aikataulujen tai suunnitelmien muuttumisesta, kalusteiden vaurioitumisesta toimituksessa tai siitä, etteivät materiaalit vastaa ostajan mielikuvia.

Keittiökalusteet ovat merkittävä hankinta niin taloudellisesti kuin myös asumismukavuuden kannalta. Keittiökalusteita ei osteta montaa kertaa elämässä, joten kuluttajan on paneuduttava asiaan huolella.

Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n tekninen asiantuntija Anne Raikko painottaa, että keittiötoimittajan valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota myyjän ammattitaitoon. Hyvä myyjä pystyy välttämään useita sudenkuoppia ja kertomaan asiakkaalle, jos jokin ratkaisu ei toimi kohteessa. Keittiön asennuksessa kannattaa käyttää kokeneita asentajia. Suurin osa keittiöremonteista sujuukin hyvin.

”Vastuullinen keittiömyyjä ja asentaja kantavat myös vastuun mahdollisista virheistä. Asiakkaan on kuitenkin muistettava suhteuttaa vaatimuksensa lain mukaan”, Anne Raikko toteaa.

Ostajan tulee ilmoittaa mahdollisista virheistä taikka puutteista kohtuullisessa ajassa. Myyjällä on mahdollisuus korjata virhe esimerkiksi vaihtamalla virheellinen tuote uuteen. Ostaja ei voi myöskään pidättäytyä maksamasta koko keittiötä yhden viallisen kaapinoven takia.

Lisätietoa:
Rakennustuoteteollisuus RTT Ry
Anne Raikko
anne.raikko(at)rakennusteollisuus.fi