| Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Rakennusteollisuus etsii ratkaisua kännyköiden kuuluvuusongelmaan

Rakennustuoteteollisuus, rakennusurakoitsijat, operaattorit ja ympäristöministeriö ovat kesäkuussa aloittaneet hankkeen, joka etsii ratkaisuja radiosignaalien heikkoon kuuluvuuteen energiatehokkaissa rakennuksissa.

Energiatehokas rakentaminen edellyttää tiiviitä rakenteita jotka voivat heikentää langattomien radioverkkojen kuuluvuutta ja aiheuttaa kännykkäpuhelun pätkimistä tai jopa katkeilua. Syynä saattavat olla metalleja sisältävät rakenteet ja rakennusmateriaalit. Metalleja käytetään esimerkiksi energiatehokkaissa ikkuna- ja seinärakenteissa ja ulko-ovissa.
”Kännyköiden kuluvuusongelmaan ei ole olemassa yhtä selkeää ratkaisua. Rakennusala etsii nyt sellaisia ratkaisuja, joiden pohjalta voidaan laatia rakentamiseen uutta ohjeistusta”, kertoo toimitusjohtaja Juha Luhanka Rakennustuoteteollisuus RTT ry:stä. Ongelma koskee Luhangan mukaan uudisrakentamisen lisäksi yhtä lailla korjausrakentamista.
Tampereen teknillisen yliopiston tietoliikennetekniikan laitos on mitannut uusien rakennusmateriaalien ja talojen kohdalla, kuinka paljon radiosignaali vaimenee edetessään eri materiaaleissa. Tutkimuksen mukaan radiosignaalit voivat läpäistä uusien talojen rakenteet jopa sata kertaa heikommin verrattuna kymmenen vuotta vanhoihin rakennuksiin.
Vaimennus oli sitä suurempi, mitä korkeampaa taajuutta käytettiin. Se korostaa ongelmaa entisestään, koska tulevaisuuden radioverkot toimivat yhä korkeammilla taajuuksilla.
”Radioverkon kannalta metallien käyttö on huono asia, sillä signaali läpäisee rakennusta ympäröivän metallikuoren todella huonosti. Matkapuhelimen käyttäjälle tämä on kiusallista ja jopa kohtalokasta, mikäli esimerkiksi hätäpuhelut eivät mene läpi”, kertoo tutkija Ari Asp TTY:n tietoliikennetekniikan laitokselta.
Ongelma on niin laaja, että on ehdotettu muutoksia jopa rakennussäädöksiin tai lakiin. Operaattorit ovat esittäneet yhtenä vaihtoehtona tukiasemaverkoston tiivistämistä, joka olisi kallis ratkaisu. Toiseksi vaihtoehdoksi on esitetty talokohtaisia vahvistimia tai kotitukiasemia, mutta niihin liittyy vielä ongelmia.
”Rakennusala on aktiivisesti mukana ratkaisemassa ongelmaa omalta osaltaan. Esimerkiksi eristeiden ja ikkunoiden valmistajilla on hyvät valmiudet kehittää toimivia ratkaisuja kuuluvuusongelmaan. Yhdessä eri toimialojen ja viranomaisten kanssa tulee sitten yhdessä miettiä, mitkä ratkaisut otetaan käyttöön”, Juha Luhanka RTT:stä sanoo.

Lisätiedot: Juha Luhanka, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 050 414 0084