| Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusalalta löytyy sekä kilpailua että laatua

Rakennusteollisuus RT ry toivoo rakentamisesta käytävään keskusteluun konkretiaa ja myös myönteisten tosiasioiden tunnustamista. Rakennusalaa moititaan säännöllisesti muun muassa kilpailun puutteesta ja huonosta laadusta. Viimeksi asiaa kommentoi ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka tuoreessa Puuinfon haastattelussa.

Rakennusalan yritykset eivät tunnista kilpailun puuttumista. Esimerkiksi talonrakennusyritysten liikevoitto on keskimäärin 5 prosentin luokkaa. Luvussa ovat mukana sekä omaperusteinen että kilpailu-urakointi. ”Mielestäni jo tämä liikevoittoprosentti kertoo sen, että kilpailua on. Jos kilpailua ei olisi, voisivat yritykset varmastikin hinnoitella urakoinnin korkeammalle. Myös rakennuttajien jatkuvasti kiristyvät urakkaehdot kertovat mielestäni siitä, että urakoitsijat joustavat kilpailun edessä”, sanoo Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti.

Kilpailua voidaan kuitenkin entisestään lisätä. Rakennusteollisuus toivoo sekä urakkaehtoihin että julkisiin hankintoihin malttia sen suhteen, mitä tarjoavilta yrityksiltä edellytetään. Mikäli yrityksiltä vaaditaan julkisissa hankinnoissa esimerkiksi kolminkertaista liikevaihtoa suhteessa urakkaan, jäävät monet pk-yritykset auttamatta rannalle kilpailusta.

Rakennusalan laatua leimaavat yksittäiset epäonnistumiset. Ala haluaa hoitaa velvoitteensa kunnolla ja kehittää laatua. Parhaillaan Rakennusteollisuudella on käynnissä laaja laatupolkuhanke. Laatu on mainettaan parempaa, mistä kertovat muun muassa rakennusyritysten muutaman prosentin luokkaa olevat takuukustannukset ja yritysten keräämä asiakaspalaute. Rakennusala on saanut hyvät tulokset myös muun muassa ympäristöministeriön omassa selvityksessä vuonna 2005. Kyseisen selvityksen mukaan suurin osa uuden asunnon ostajista oli tyytyväisiä uusiin koteihinsa.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, puh. 040 506 5021