Lausunnot

Rakennusteollisuus RT:n ja sen toimialojen antamia lausuntoja.

Lausuntoja löytyi 1 kappaletta

  1. 1.3.2023

    Lausunto Väylävirastolle luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031 (INFRA ry)

    Investointiohjelma ei INFRAn näkemyksen mukaan kokonaisuutena kykene vastaamaan niihin tavoitteisiin, jotka Liikenne 12 -ohjelmassa on määritelty (saavutettavuus, kestävyys, tehokkuus). Tämä johtuu investointiohjelmaan liittyvistä reunaehdoista, joista keskeisin on käytettävissä oleva määrärahataso.