| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 7 §:n ja 35 §:n 1 momentin kohdan voimaanpanosta (TEM/223/03.01./2017)

Rakennusteollisuus RT ry:llä ei ole huomautettavaa lausuntopyynnössä tarkoitettujen muutosten voimaantuloon 1.9.2017 alkaen.

Rakennusteollisuus RT:n tavoitteena on, että samalla kun aluehallintovirasto saa lähettävän yrityksen ennakkoilmoituksen, sen saisi myös kyseisen työmaan pääurakoitsija. Näin lähettävä yritys voisi käytännössä hoitaa velvollisuutensa ilmoittaa työntekijöistä sekä viranomaiselle että pääurakoitsijalle samalla kertaa.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi työntekijöiden lähettmisestä annetun lain 7 § :n ja 35 §:n  1 momentin 1 kohdan voimaanpanosta (TEM/223/03.01.01/2017) pdf:nä